...Produkce drůbeže je díky výkonnosti drůbežího organismu jedna z nejrentabilnějších, vykazuje nejnižší nároky na plochy zemědělské půdy...

riistetyt songy

15. února 2006 v 1:08 | mat
KAAOSTA TÄÄ MAA KAIPAA /// Työttömyys synnyttää nälkää / riistettyä elämää / yläluokan maailma / luo sortoa ja kurjuutta // Kaaosta tää maa kaipaa // Natsikyttä vahtikoirat / hakkaa suusi kii / aika yhdistyä ja taistella / nousta barrikadeille
THIS COUNTRY NEEDS CHAOS /// An Unemployment leads to hunger / to dispossessed life / The world upper class / creates oppression and misery // This country needs chaos // Nazi cops, watchdogs / beats you being quiet / It's time to unite and fight / rise to barricades
POLIISIVALTIO /// Fasistisikoja sun täytyy kumartaa // seurata tätä natsijärjestelmää // Poliisivaltio / ihmisen hyvä olla / Poliisivaltio / syy väkivaltaan ja rappioon // Niillä on valta ja oikeus / kirjoittaa omat rasistilakinsa
POLICE STATE /// You must bow for fascist pigs / follow this nazi system // Police state / welfare state / Police state / reason for violence and decay // They have the power and right / to pass an Act their racist laws
VELVOLLISUUDET /// Sun velvollisuus on äänestää / Sun velvollisuus on mennä armeijaan / Sun velvollisuus on olla isänmaallinen / velvollisuus on alistuu // Velvollisuus alistua systeemiin / Velvollisuus elävältä hautautua / Velvollisuus elämän orjuuteen / Vittuun velvollisuudet
DUTIES /// You have duty to vote in elections / You have duty to go to army / Y ou have duty to be patriotic / You have duty to resign // Duty to follow the system / Duty to buried alive / Duty to slavery of life / Fuck the duties
EI KOSKAAN ENÄÄ /// Lataavat aseensa / kukaan ei puhu rauhasta / Palvovat verenhimoa / onko siihen varaa // Ei koskaan enää // Maailma katsoo dokumentteja Hiroshimasta / mutta kolmatta maailmansotaa ei voi enää filmata // Sodan hulluus vie totaaliseen tuhoon / miljoonat kuolleet on lopun alku // Koti, uskonto ja isänmaa / kaunis kuoleman myytti ja testamentti
NEVER AGAIN /// They are loading their weapons / Nobody speaks for peace anymore / They adore bloodthirstiness / Have we afford for this // Never again // Whole world looks documets from Hiroshima at TV / but nobody can film world war three // Madness of war makes total destruction / Millions of dead are the beginning of the end // Home, religion and fatherland / what a nice myth and testament
PASKAJALAT /// Natsikyttien fasistiarmeija / kuin polttava helvetin tuli / kuin vitun peto vampyyrit / ne elää verestäsi // Virkaintoiset paskajalat / aika tavoille opettaa / Virkaintoiset paskajalat / aika tullut ne lopettaa // Nille on kunnia / vuodattaa sun vertasi / nillä on oikeus iskeä / reikä päähäsi
COPS /// The faschist army of nazi cops / like burning inferno / like fucking bloodsuckers / they live from your blood // Officious cops / It's time to teach manners for them / Officious cops / It's time to stop them // They are honoured / that they can shred your blood / They have right to beat / a hole in your head
VAPAA MAA /// Lukitsevat kahleet jalkoihisi / rajoittavat lait rakentaa kurjuutta ja nälkää // Vapaa, vapaa maa / paskapuheet oksettaa // Kansalta ei kysytä / sille ei anneta oikeutta / Tuomitsevat syyttömät / elämään pimeydessä
FREE LAND /// They put your legs in irons / Restrictive laws makes misery and hunger // Free, free land / this bullshit makes me sick // They don't ask anythig from people / just demand everything from them / They sentence the innocents / to live in the darkness
TOIMIIKO TÄÄ SYSTEEMI /// Milloin säkin alat oppiin / lankeet vaan lupauksiin / Eikö kansa koskaan opi / tajuaan tekopyhää totuutta // Toimiiko tää systeemi / kun ihminen riistää ihmistä // Mihin vittuun katoo valtion rahat / kun joudut asuun kadulla / Ei anneta mahdollisuutta / vaikuttaa omaan elämään
DOES THIS SYSTEM WORK /// When will you learn / you believe in their promises / When people really learn / to comprehend this hypocritical truth // Does this system work / when people exploits people // Where the fuck disappears the government assets / so you have to live in the street / They don't give you any possibilities / to order your life
ÄLKÄÄ LUOTTAKO… /// Tankit vyöryy yli rajan ja vapaus unohdetaan / Suomileijona vaihtuu sirppiin ja vasaraan / Helvetillinen tulevaisuus, äärikommunismin diktatuuri / punalipun orjuus tai menolippu Siperiaan // Älkää luottako ryssiin / ettei tarvi katua // Provosoivat sotaa kuten 1939 / keksivät tekosyyn hyökätä ja murhata / Idästä länteen maan orjaksi alistaa / veivät jo osan maastamme ja haluavat loputkin
DON'T TRUST… /// Tanks are coming across the border and freedom is lost / The Finnish lion changes to sickle and hammer / The future is like hell, the dictatorship of extreme communism / slavery for red flag or one-way ticket to Siberia // Don't trust the russians / so you don't have to regret // They provoke to war like 1939 / invent pretence to attack and murder / subject the whole country from west to the east / They took a part of our land and now the want it all
ELINTILAA /// Unelmasi on murskattu / ihmisyytesi on alistettu / vapaus on ristiinnaulittu / elämä on riistetty / Kaiken syy on isänmaa // Elintilaa, Elintilaa, Elintilaa / missä vitussa on vikaa // Rakentaa rikkautta / työväenluokan selkänahasta / elää elämäänsä / meidän verestä // Mulla ei ole isänmaata / velvollisuutta niitä kohtaa / en aio taistella / niiden rikkauden puolesta
LEBENSRAUM /// Your dreams and humanity are lost / freedom is crucified / whole life is crushed / and the reason is patriotism // Living space, Living space, Living space / what the fuck is wrong // The make richness / from life of working class / They live their life / from our blood // I have no fatherland / and duties for it / I'm not going to fight for their richness
RAJOITUKSET /// Haluavat hallita / haluavat rajoittaa / vapautta rajoittaa / ja valtaansa alistaa // Väkivalta - blaah / hallitus - blaah / isänmaa - blaah / armeija - blaah / poliisit - blaah / uskonto - blaah
CONSTRAINTS /// The want to rule you / They want to constrain you / Constrain your freedom / and subject you // Violence - blaah / Government - blaah / Patriotism - blaah / Army - blaah / Police - blaah / Religion - blaah
ORJUUS /// Valheellinen järjestelmä / hallitsee mieltäsi / tyrannien hallitus / käyttää kansaa hyväkseen // Ja sä maksat orjuudesta / mitä ne kutsuu vapaudeks // Nöyrry ja alistu / tai ehkä katoat / tehtäväs on hiljaa / niellä niiden paskaa
SLAVERY /// Hypocritical system / controls your mind / The government which tyrannize / trade on people // And you pay for slavery / what they call freedom // grow humble and resign / or maybe you'll disappear / Your task is being quiet / and swallow their shit
VALLANVAIHTO /// Vitun valtiollinen poliisi / avaa tulen väkijoukkoon / Sireenit ulvovat / kansalaissotaa / Ei enää kyttävaltaa / ei pampun iskuja / Palopommeja ja huutoja / vapauden rintama / musta lippu kädessä / noustaan vastarintaan / Nyt voit olla vapaa / ilman tuskaa ja sääntöjä // Vallanvaihto / hallitus on tuhottu / Vallanvaihto / alkaa uusi elämä // Rikolliset tuomitaan / rikoksista ihmisiä vastaan / kansalaisten edessä / Ei enää kyttävaltaa / ja hallituksen sortoa
POWER CONVERSION /// Fucking state police / opens fire to crowd / siren are screams / civil war / No more power of the cops / No more hits of the rod / Incendiary bombs and shouts / Front of freedom / the black flags in their hands / Let's rise and resistance / Now you can be free / without agony and regulations // Power conversion / the government is destroyed / Revolution / the beginning of new life // The criminals are convicted / for crimes against humanity / No more power of the cops / and oppression of government
TOTAALINEN TUHO /// Tunkeutuvat mieleesi / Maailmaan totaalista tuhoa / Se on tulevaisuus / tässä sairaassa maailmassa // Isänmaa, Unelmaa / Isänmaa, pelkkää paskaa // Susta tulee sotakone / Totuus ja päämäärä / Ei enää kaupunkeja / Ei enää elämää
TOTAL DESTRUCTION /// They intrude to your mind / Total destruction for world / That's the future / in this sick world // Patriotism, dreaming / Patriotism, total bullshit // You become warmacine / The truth and aim / No more cities / No more life
PAINAJAINEN /// Ootko ajatellu sun omaa elämää / Ootko huomannut että se on typerää / Joka päivä orjana duunissa / tai maata ilman toivoa himassa // Tää on sun painajainen / taas se tulee aina uudestaa // Kierrät samaa ympyrää / elämän pyörässä / Sama kuvio toistuu taas / yhä uudestaa ennen kuolemaa
NIGHTMARE /// Have you thought about your life / Have you noticed that it's stupid / Every day working like a slave / or lying at home without hope // This is your nightmare / and it's coming again // Running in the rat race / again and again / A Vicious circle / all the time until your dead
SUUR-SUOMI /// Valtio täynnä sotilaita / ja sotahulluja johtajia / joiden ainoa päämäärä / on pinta-alaa lisätä / Suomi suureks 1982 / Maksoi mitä maksoi / Ne vaan istuu bunkkereissaan / ja valvoo juolemaa // Suur-Suomi / tulevaisuus on utopiaa / Suur-Suomi / salaliiton unelma // Aseiden valta jakaa puheenvuoroja / sortokoneisto luo konesotilaita / Kuoleman johtajat ohjaa tappajia
GREATER FINLAND /// The state crowded with soldiers / and militant leaders / wich have just one purpose / to get more surface area / Greater Finland in 1982 / at all costs / They're just sitting in their bunkers / and leading the death // Greater Finland / the future is illusion / Greater Finland / dream of conspiracy // Power of the guns sharing statements / system create machine soldiers / Leaders leads killers
RAHAA JA VALTAA /// Valtion vanki niiden kahleissa / kurjuuden tarkoitus on rajoittaa vapautta / Painavat pääsi mutaan ja systeemin lentohiekkaan / Köyhyyden tarkoitus on riistää sun elämä // Vituttaa raha ja valta
MONEY AND POWER /// The prisoner of the state / Purpose of misery is restricting freedom / They force you down / Purpose of poverty is exploiting your life // Fucking money and power
ORJUUTTA VASTAAN /// Posliisi, armeija, hallitus ja uskonto / nöyryyttää kansaa ja vierottaa elämästä / Vituttaa katsoo orjuutta / Vituttaa kärsiä toisten puolesta // Orjuutta vastaan // Poliisi valvoo ja armeija vartioi / Rikos on oikeus ja niiden laki
AGAINS SLAVERY /// Police, army, goverment and religion / humiliates people and alienate from life / I'm fucked up to seeing slavery / I'm fucked up to suffer for them // Against slavery // Police supervises and army keeps guard / Crime is their justice and oppression is their law
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama